fiske.center gruppen
fiske.center er delt ud i specielle sites.
Vælg hvilket emne du vil se.
Den 1. april 2017 startede sæsonen. Vi er kommet sent igang. Tidligere år har vi fisket vinter og forår. Vi lagde ud fra Stigsnæs og sejlede til den kendte plads for fladfisk. Efter et par timers søgen uden resultat fandt vi dybere vand. Heller ikke her var der bid. Ikke en eneste af de rejer vi agnede med var rørt. Men vejret var godt, vinden svag og nu er vi igang.

Den 2. juni 2017. Sæsonen har nu været igang i et par måneder. Fiskeri efter flade og torsk i Agersøsund har givet nul. Andre fiskere vi har talt med har samme resultat der. Der er tilsyneladende helt dødt i det farvand. Den eneste art vi har kunnet fange er hornfisk. I moderat omfang. Hvad er der mon galt i området omkring Stigsnæs?

Andre websites