fiske.center gruppen
fiske.center er delt ud i specielle sites.
Vælg hvilket emne du vil se.
2016 var det dårligste år vi har oplevet i de seneste 5 år. Vores torskefiskeri blev reduceret til 0,8% sammenlignet med fangsterne året før. 3 kg. kunne det blive til. 
De gode fiskepladser ved Stigsnæs var simpelt hen blevet forladt af torskene. De få vi fangede måtte vi til Kalundborg for at hente.

Hornfiskene var heller ikke som de plejede. Men her fik vi dog 90% af fangsterne fra 2015.

Fladfiskene var heller ikke i det antal vi før har set. Pighvar var 20%, Rødspætter var 5%, Søtunger var 20%, 

Andre websites
Isinger var 45% og Skrubber 60% af fangsterne i 2015. Makrel kunne sige sig op til 10% mens sild slet ikke blev fanget. Ørreder lå på 75% af fangsterne i 2015.
Vi er ikke de eneste der har haft et dårligt fiskeår. Andre team og solofiskere har berettet om svigtende fangster. Enkelte påstår de nærmest har skovlet fisk op. Det anser vi dog som lystfiskerhistorier. Kun en enkelt af os har været ved kysten med fluestangen inden for de sidste 4 måneder, i dag skriver vi 3. feb. 17.
Vi går alle sammen og venter på en god dag hvor vi kan komme ud og forhåbentlig fange et par gode fisk. Komme hjem og tilberede dem og nyde den gode smag af friske fisk.